Alanya'da Bazı Önemli Yatırımlar

Sıra No

Kurumu ��in Ad� Ba�lama-Biti� Tarihi Toplam Proje Tutar� 2001 Y�l� Sonuna Kadar Harcanan 2002 Y�l� �dene�i
1 DS�

Alanya Dim Baraj� ve HES

1994-2005 244 Trilyon 305 Milyar 86 Trilyon 217 Milyar 21 Trilyon 900 Milyar
2 DS� Alanya 2. Merhale Depolama ve Sulama   (5312 Ha) 1994-2006 66 Trilyon  304 Milyar 1 Trilyon 285 Milyar 50 Milyar
3 DS� Alanya �l�e Merkezi Ta�k�n Koruma Projesi          (Oba �ay� - Sak Irma�� - G�m�� Dere Islah�)  1998-2003 6 Trilyon 755 Milyar 455 Milyar  150 Milyar + 100 Milyar (Plan ve B�t�e K.dan)
4 TCK Alanya-Antalya Yolu (D-400) 4. K�s�m - Alanya �evre Yolu 1997-2004 111 Milyon Dolar 70 Milyon Dolar 10 Milyon Dolar  +

8 Trilyon 500 Milyar

5 TCK Alanya-Antalya Yolu (D-400) 2. ve 3. K�s�mlar         (142 Km) 1993-2004 601 Trilyon 271 Milyar 182 Trilyon 932 Milyar 20 Milyon Dolar +     12Trilyon TL.
6 DLH Alanya Yat Liman� 1994-2003 13  Trilyon  775 Milyar 11 Trilyon 298 Milyar 1 Trilyon 400 Milyar
7 DLH Alanya Bal�k�� Bar�na�� Tamamlanma A�amas�nda Tasfiye Edildi      Tamamlanma A�amas�nda Tasfiye Edildi
8 Gen�lik ve Spor Genel Md. Alanya Atat�rk Kapal� Spor Salonu 1992-2001 1 Trilyon  390 Milyar 1 Trilyon 390 Milyar + 600 Milyar (Plan-B�t�e) TAMAMLANDI
9 Gen�lik ve Spor Genel Md. Alanya Olimpik Y�zme Havuzu �n�aat� 1994-2004 6 Trilyon 372 Milyar 1 Trilyon 971 Milyar 2 Trilyon 940 Milyar
10 Gen�lik ve Spor Genel Md. Alanya Stadyum �n�aat� 1994-2005   9 Trilyon 7Milyar 1 Trilyon 386 Milyar 1 Trilyon 300 Milyar
11 K�lt�r Bakanl��� Alanya K�lt�r Merkezi �n�aat� 1994-2001 656 Milyar 250 Milyar (Plan-B�t�e)  
12 Akdeniz �ni. Alanya Hukuk Fak�ltesi �n�aat� 1994-2004 2 Trilyon 450 Milyar 2 Trilyon 132 Milyar 300 Milyar
13 Adalet Bakanl��� Alanya Adliye Saray� �n�aat� 1994-2002 4 Trilyon 450 Milyar 2 Trilyon 50 Milyar 2 Trilyon 400 Milyar
14 Sosyal H. ve �ocuk E. Kur. Huzurevi �n�aat� 1995-2003 2 Trilyon 320 Milyar

 

400 Milyar

15 Mili E�itim B. Kestel �ok Programl� Lise �n�aat� 1994-2003 800 Milyar   251 Milyar
16 �al��ma ve Sosyal G. Bak. Alanya SSK Hastanesi �n�aat�  2002  1 Trilyon 999 Milyar   1 Trilyon 735 Milyar
17 Enerji Bakanl��� (KEPEZ A�.) Manavgat-Alanya 154 kV luk �ift Devre �letim Hatt�  2001-2002     Tamamland�
18 Enerji Bakanl��� (TEDA�) Alanya �l�e Merkezi Elektrik Havai Hatlar�n�n Yer Alt�na Al�nmas� ��i 2001-2003 4 Trilyon   1 Trilyon 300 Milyar
19 Enerji Bakanl��� (TEDA�) Kestel Elektrik Da��t�m �ebeke Tevsii i�i 2002-2003 1 Trilyon 662 Milyar   100 Milyar
20 Turizm Bakanl��� Avsallar ( �ncekum ) - Ye�ilk�y - Oba Kanalizasyon ve At�ksu Ar�tma Tesisi �n�aat�  1999-2002 1 Trilyon 150 Milyar (5,5 Milyon Dolar)   Ge�ici Kabul� Yap�ld� (Kanalizasyon �bk. Yap�l�yor)
21 �ller Bankas� Alanya Kanalizasyon �n�aat�  1994-1998 117 Milyon Frans�z Frang�   At�ksu Ar�tma Tesisi Tamamland� Kanalizasyon Devam edecek
22 �ller Bankas� Alanya 2. At�ksu De�arj Hatt� �n�aat�  1998     Tamamland�   (Kara-Deniz Ba�lant�s� Bld. Taraf�ndan Yap�l�yor)
23 Sanayi Bakanl��� Alanya K���k Sanayi Sitesi �n�aat� 1995-2006 6 Trilyon 210 milyar   1 Milyar
24 �ller Bankas� Kat� At�k Et�d� 1999-2003 65 Milyar   35 Milyar
25 �ller Bankas� Alanya Bld. ��me Suyu �ebeke �n�aat�       800mm'lik �elik Ana Hat Tamamland�
26 DHM� Alanya-Gazipa�a Havaalan� 1994-1998-2001 3 Trilyon 338 Milyar 3 Trilyon 338 Milyar Tasfiye Edildi
27 TCK Alanya - Ku�yuvas� - Hadim Yolu 1998     Devam Ediyor